Първото от поредицата обучения за зелени иновации на CEED ще се проведе в гр. Бургас на 25-26 февруари

Норвежки финансов механизъм

2009-2014

Програма „Иновации в зелената индустрия” в България

На 25-26 февруари 2016 г. от 9:00 ч. в Бизнес Инкубатор Бургас, гр. Бургас, ще стартира първото от поредица бизнес обучения за зелени иновации.

Обученията се осъществяват по проект на CEED България, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Обучението ще бъде изключително практически насочено и ще цели създаването на бизнес модели за зелени иновации от участниците. CEED насърчава желаещите да участват да имат предварителна представа за идеята, която искат да развият, за да могат да успеят да се концентрират върху развитието й в рамките на двата дни на обучението.

Ментори и експерти от Норвегия и България ще подпомагат процеса на развитие на идеите, информаирайки участниците за възможностите и насочвайки и подпомагайки ги в процеса на работа.

В края на втория учебен ден всеки ще има възможност да презентира идеята си и жури, заедно с всички участници ще изберат най-обещаващите идеи, чиито представители ще бъдат поканени да се представят на Green Demo Day в град София в началото на април месец.

Победителите ще бъдат безплатно консултирани как да напишат професионален бизнес план на идеята си и ще спечелят пътуване до Норвегия за обмен на опит.

Всички разходи ще бъдат поети от CEED по проекта.

За повече информация и регистрация:

Надя Ташева

+359889851757

ntasheva@ceed-bulgaria.org

www.green-innovations.bg

Recent Posts