Обучение за служители на НОИ (29-31 юли 2020 г.)

В периода 29-31 юли 2020 г. в гр. Кюстендил, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, се проведе поредно обучение по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, на тема „Работа и форми на комуникация с лица с увреждания на слухово-говорния апарат“, предназначено за представители на Националния осигурителен институт. Лектори по време на обучението бяха г-н Ашод Дерандонян и г-н Александър Иванов – членове на фондация “Заслушай се”, организация, защитаваща правата на глухите хора в България.
Участниците се запознаха с културата на глухите хора, ефективни методи на комуникация, механизми за управление на ситуации в работна среда, свързани с глухите хора, техники на жестовия превод, дискриминативни практики и ситуацията на глухите хора в България.
Обучение за служители на НОИ (29-31 юли 2020 г.)
Към началото