Enter the dragon: Conquering the Asian Markets

На 25 март от 10.30 – 12.00 ч. (българско време) ще се проведе уебинар, на който ще се
представи Хонконгския научно-технологичен парк (HKSTP) и възможностите за бъдещо
сътрудничество с азиатската иновационна екосистема. HKSTP е перфектната стартова
площадка за откриване и развиване на авангардни технологии и иновативен бизнес – от Smart
Cities до роботизирани системи. На уебинара ще бъде представен и опита на две европейски
компании, които вече си сътрудничат с HKSTP.
Събитието се организира от Инвест ХонгКонг (InvestHK) съвместно с Smart City Tech Partnership
(обединение на 11 клъстера от Европа) и е първото от поредицата събития, на които
европейските фирми ще се запознаят с най-важните играчи на иновационната сцена в Азия.
Целта е създаване на нови бизнес възможности, установяване на контакти за създаване на
партньорства и засилване на съвместната дейност между европейските иновативни
предприятия с бизнеса и институциите в Хонг Конг.
Програмата и панела за регистрация може да намерите
тук: https://www.eventbrite.co.uk/e/144381806871.

Enter the dragon: Conquering the Asian Markets
Към началото