Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите

Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите

Европейските дни на науката и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което обединява политиците, изследователите, предприемачите и обществеността. Събитието е ключово за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея.

Европейските дни на науката и иновациите ще се проведат онлайн на 23 и 24 юни 2021 г. Тази година бележи началото на програма Хоризонт Европа, най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС досега, и ще бъде решаващ момент за укрепване на европейското изследователско пространство.

https://research-innovation-days.ec.europa.eu

Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите
Към началото