Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите

Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните
изследвания и иновациите
https://research-innovation-days.ec.europa.eu
Европейските дни на науката и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската
комисия за научни изследвания и иновации, което обединява политиците, изследователите,
предприемачите и обществеността. Събитието е ключово за бъдещето на научните
изследвания и иновациите в Европа и извън нея.
Европейските дни на науката и иновациите ще се проведат онлайн на 23 и 24 юни 2021 г..
Тази година бележи началото на програма Хоризонт Европа, най-амбициозната програма за
научни изследвания и иновации в ЕС досега, и ще бъде решаващ момент за укрепване на
европейското изследователско пространство.

Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите
Към началото