CEED Bulgaria домакин на встъпителна среща по проект “XD Media Hub”

В периода 31.03 – 01.04.2022г. CEED България беше домакин на встъпителна среща по проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000033171 eXperiential Digital Hub for the Media and Creative industries, изпълняван с финансовата подкрепа по Програма „Еразъм+“

Фондацията, която е координатор на проекта, посрещна в гр.София представители на 6-те партньора:

  • F6S Network Ireland Limited, Ирландия
  • Клъстър София град на знанието, България
  • UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA, Испания
  • Fasttrack Action, Lda, Португалия
  • Socialenterprise4all, Испания
  • STICHTING INCUBATOR, Нидерландия

и даде началото на активното изпълнение на предвидените дейности, които трябва да приключат до 31.12.2023г.

Дигиталната трансформация на бизнеса се нуждае от подкрепа на Професионалното образование и обучение (ПОО), което да бъде ефективно, достъпно и адаптирано към нуждите на пазара. За да разреши настоящите предизвикателства, пред които са изправени медийната и креативната индустрии, XD Media Hub ще предостави образователни решения по отношение на нови дигитални бизнес модели, управление на сътрудничеството, управление на иновациите, напреднали технологии и медия 4.0.

Чрез дигитален подход инициативата ще изгради опитен дигитален център, оборудван с ресурси, които да допринесат за развитието и подобряването на дигиталните компетенции, пряко свързани с европейската стратегия за подкрепа на развиващите се икономики и бизнеса при преминаване към цифрови технологии. XD Media Hub има за цел да предостави конкретни отговори, инструменти, методи, модули за подбор и курсове в рамките на хъба.

CEED Bulgaria домакин на встъпителна среща по проект “XD Media Hub”
Към началото