Програма

Дата: 17-18 март
Място: Търговско Промишлена Палата Враца, конферентна зала /площад Христо Ботев, Дом на културата, ет. 2/

 

17 март /четвъртък/
09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 09:40 Представяне на целите на обучението и въведение
09:40 – 10:00 Защо са важни зелените иновации?
10:00 – 10:30 Запознаване с участниците
10:30 – 10:45 Представяне на Бизнес Модел Канвас
10:45 – 11:10 Дискусия #1: Упражнение
11:10 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:15 Казусът на „Брайт” – история и бизнес модел
12:15 – 13:00 Дискусия #2: Възможности за зелен бизнес
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 14:30 Казусът на „Флют Офис”
14:30 – 15:00 Дискусия #3: Упражнение
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 16:30 Дискусия #4: Зелен SWOT анализ на бизнес моделите
16:30 – 17:00 Как да създадем прозрачен бизнес в компанията си? –примерът на Теленор
18 март /петък/
09:30 – 10:30 Обобщаване на предния ден и възникнали въпроси, представяне на мрежата „Enterprise Europe Network”
10:30 – 11:00 Представяне на успешен бизнес казус, свързан със зелени иновации
11:00 – 11:20 Кафе пауза
11:20 – 13:00 Практическа работа по бизнес моделите заедно с ментори и експерти
и подготовка за презентиране
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 16:00 Презентиране на идеите
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 17:00 Обявяване на най-добрите идеи

Възстановяване на разходи:

Ще се поемат до две нощувки за участниците от други населени места извън градове, в които се провеждат обученията. Желатено е първата нощувка да е вечерта преди старта на обучението.
Разходите за транспорт ще бъдат възстановявани
– срещу билет за автобус/влак (двупосочен) и касова бележка за закупуването му
– срещу фактура за гориво на стойност до 40 лв на данните на CEED:

Фондация ЦПУР – България
Булстат : 175069673
ДДС №: BG175069673
гр.София 1407
ул.”Бигла” №6, ап.3
МОЛ: Николай Георгиев Ярмов

Лице за контакт:
Надя Ташева +359 889851757 ntasheva@ceed-bulgaria.org