Спечели пътуване за обмен на опит в Норвегия и подобри бизнеса си

Норвежки финансов механизъм

2009-2014

Програма „Иновации в зелената индустрия” в България

Искаш ли да стартираш свой бизнес?
Искаш ли да си конкурентноспособен на пазара?
Искаш ли да бъдеш в крак със зелените иновации?
Искаш ли да подобриш своя бизнес модел?

Искаш ли да спечелиш пътуване до Норвегия за обмен на опит?

Участвай в безплатно двудневно обучение на тема бизнес и зелени иновации и постигни това!

Обучението e разработено от норвежки експерти и ще бъде насочено към интегриране на зелени иновации в компаните с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност, както и към създаване на нови продукти и процеси насочени към „зелен” бизнес.

Участниците ще бъдат консултирани и подпомогнати да разработят бизнес модел на тяхна идея свързана със зелени иновации. Ще бъдат избрани идеите с най-голям потенциал за развитие.

Номинираните представители ще участват напълно безплатно в Green Demo Day през месец април в гр. София, където ще представят своите идеи пред инвеститори, хора от бизнеса и норвежки експерти.

На финала ще останат 5 участника, които с помощта на експерти ще създадат цялостен бизнес план на своите идеи и ще спечелят безплатно пътуване в Норвегия за обмен на опит в края на месец април 2016 г.

Всички разходи ще бъдат поети от CEED по проекта.

По време на обученията ще бъдат осигурени кафе паузи и обяди. За участници от други градове в съответните региони ще бъдат поети разходи за транспорт и нощувки. 

Лице за контакт:
Надя Ташева +359 889851757
ntasheva@ceed-bulgaria.org 

Проектът е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, която се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и има за цел да увеличи конкурентноспособността на „зелените“ предприятия, включително „озеленяване“ на съществуващи производства, „зелени“ иновации и „зелено“ предприемачество.

Recent Posts