Норвежки финансов механизъм  2009-2014

Програма „Иновации в зелената индустрия” в България

Участвай в Green Booth Camp и спечели пътуване до Норвегия за обмен на опит
Участвай в Green Booth Camp и спечели пътуване до Норвегия за обмен на опит

За нас

CEED България е организация, която подпомага предприемачеството, предоставяйки менторинг и коучинг, обучения, контакти и know-how за бизнеса. Основната мисия на CEED e насочена към подкрепа на малките и средни предприятия в страната.

www.ceed-bulgaria.org

Innovation Norway е норвежка държавна агенция, която насърчава иновациите и конкуретното предимство на компаниите. Програма “Иновации в зелената индустрия” има за цел да стимулира и подпомогне предприятията да интегрират зелени иновации в бизнеса си.

http://www.innovasjonnorge.no/

Що е то „зелени” иновации?

Това са нововъведения, продукти и процеси, които водят до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и до опазване на природните ресурси.

Пример за зелени иновации са  възобновяемите енергийни източници, електрическите коли и био горивата, LED технологиите, техниките за спестяване на вода и енергия, рециклирането на отпадъците и т.н.

Твоята идея може да бъде практична като например изработване на торбички за многократна употреба, или пък комплексна и необичайна, като създаване на ракета, пътуваща в космоса с енергия от мравките.

Участвай и бъди креативен! Създай следващата велика идея и промени света!

За Проекта

Проектът е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, която се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и има за цел да увеличи конкурентноспособността на „зелените“ предприятия, включително „озеленяване“ на съществуващи производства, „зелени“ иновации и „зелено“ предприемачество.

CEED в партньорство с Innovation Norway организира:

1.Безплатни двудневни обучения

На тема бизнес и зелени иновации в шестте български региона. Обученията са разработени от норвежки експерти и са насочени към интегриране на зелени иновации в компаните с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност, както и към създаване на нови продукти и процеси насочени към „зелен” бизнес.

2. Генериране на идеи

По време на обученията участниците бяха консултирани и подпомогнати да разработят бизнес модел на тяхна идея свързана със зелени иновации. В края на втория ден те  представиха своите идеи и жури избера тези от тях, които имат най-голям потенциал за развитие.

3. Участие в Green Demo Day

Номинираните представители бяха поканени  да участват напълно безплатно в Green Demo Day през месец април в гр. София, където те представиха своите идеи пред инвеститори, хора от бизнеса и норвежки експерти.

4. Пътуване до Норвегия за обмен на опит

На финала останаха 5 участника, които спечелиха финансова подкрепа за осъществяване на бизнес идеите си и безплатно пътуване в Норвегия за обмен на опит в края на месец април 2016 г.

Лице за контакт:
Надя Ташева  +359 889851757 ntasheva@ceed-bulgaria.org 

Кой може да участва?

  • Компании от сектора на производството и преработвателната промишленост
  • IT компании
  • Стартъпи с идеи за зелени иновации
  • Студенти с идеи за бизнес, включващ зелени иновации

Ще бъдат допускани до двама представителя на една и съща организация.

Обучениeто е насочено към представители от всички населени места в съответните региони. Разходите за път и за нощувки се поемат от CEED по проекта.

Обучения

Бургас

Дата: 25-26 февруари 2016

Виж повече

Варна

Дата: 5-6 март 2016

Виж повече

Пловдив

Дата: 7-8 март 2016

Виж повече

Габрово

Дата: 10-11 март 2016

Виж повече

Враца

Дата: 17-18 март 2016

Виж повече

София

Дата: 29-30 март 2016

Виж повече

Green Demo Day

На 5 април в гр. София се проведе Green Demo Day, на който бяха поканени представителите на най-обещаващите идеи, създали се по време на обученията.
Участниците в Green Demo Day получиха подробни инструкции и подкрепа при подготовката им за презентиране, а победителите бяха определени на база показатели, които бяха предварително обявени.

Жури, състоящо се от ментори, експерти, инвеститори и представители на бизнеса от Норвегия и България ,  избра петима победители, които спечелиха пътуване до Норвегия за обмен на опит.

По време на бизнес пътуването в Норвегия, финалистите се срещнаха компании от различни сектори в Норвегия, които успешно са създали и интегрирали зелени иновации и които споделиха своя опит и контакти.

CEED и Innovation Norway ще продължат да подкрепят и консултират финалистите и след края на проекта.

Новини

1 2
page 1 of 2

За Контакти

Надя Ташева  +359 889851757

ntasheva@ceed-bulgaria.org