i2 SustainIT

Период на изпълнениеюли 2020 – септември 2021

Партньори: Обединено кралство – EPN Consulting – координатор на проекта; Worldview Impact Foundation; България: KISMC; CEED Bulgaria; Гърция: IDEC; Белгия: Creative District

Цели:

i2 SustainIT означава „Инкубатор за въздействие, поддържащ устойчивост“. Това е проект, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за подпомагане на екосистемата за въздействие и устойчивост чрез повишаване на уменията на ментори и инвеститори за по-добра подкрепа на социалните предприемачи в по-голям мащаб на въздействие и с по-устойчив подход.

i2 SustainIT насърчава устойчивостта чрез Целите на ООН за устойчиво развитие. Насърчаването на социалното предприемачество и неговото въздействие е от решаващо значение за справяне със социалните, икономическите и екологичните проблеми на всички нива.

  1. Създаване на набор от иновативни образователни инструменти за ментори и инвеститори с цел подобряване техните умения и ноу-хау за по-добра подкрепа на социалните предприемачи в техните влиятелни пътувания във фазата на инкубация.
  2. Създаване на дигитална платформа за инкубатори, с отворен достъп до базата от знания с разработени инструменти за въздействие върху инвеститори и ментори, като същевременно ги свързват със социалните предприемачи и техните проекти на ранен етап.

Проектът е силно фокусиран върху въздействието и устойчивостта и осигурява пряко положително въздействие чрез повишаване на уменията на ментори и инвеститори, които ще възпитават социалните предприемачи и ще подпомагат устойчивото развитие на техните проекти.

Всички ресурси, създадени по време на проекта, ще допринесат за икономическия растеж, намалявайки отрицателното въздействие върху околната среда и ще насърчат развитието на хората, общностите и културите за постигане на разумно качество на живот, здравеопазване и образование по целия свят.

Резултатът от проекта i2 SustainIT ще бъде набор от инструменти и ресурси, обхващащи въздействието на екосистемата за инвестиции и устойчивост, което ще подкрепи менторите в подхода на дизайнерското мислене и инвеститорите да инвестират отговорно в социалните предприемачи за максимизиране на социалното въздействие.

 

За повече информация:

https://www.i2sustainit.eu/

i2 SustainIT
Към началото