ПРОГРАМИ

Ускорените програми на CEED са разработени спрямо различните нива на развитие на съответните компании, с акцент върху знанията и уменията, необходими за управлението на една успешна компания.

Програмите на CEED ми дадоха критични умения и знания, за да бъда успешен и ефективен мениджър и предприемач. Аз вече прилагам в моя бизнес това, което научих по време на обучението ми.

CEED Finance е насочена към растежа на компаниите и по-конкретно към техните финансови мениджъри, които търсят достъп до различни видове финансиране.

CEED „Go-To-Market“ е програма, насочена към нови предприемачи (стартиращи фирми) или „предприемачи“ в по-големи компании, които искат да достигнат съответния пазар с нов продукт – по сигурен, бърз, икономичен и успешен начин.

CEED Grow e програма, насочена към амбициозни предприемачи, управляващи утвърдени фирми, чрез осъществяване на практически семинари, мрежово обучение и „one on one“ менторство от успешни и опитни предприемачи.

CEED Marketing е насочена към предприемачи без сериозен предприемачески опит, като програмата покрива класически маркетингови принципи и инструменти за измерване, обосновава маркетинговите разходи и насочва развитието на маркетинговото планиране и прилагане.

CEED Pro се фокусира върху стратегическото развитие на компанията, маркетинговото позициониране, финансовия мониторинг и предизвикателствата на организационното развитие, които идват с пазарното разрастване.

Моделирани & вътрешни обучения

СЕЕД България предлага бързо адаптивни решения, включително „моделирани“ обучителни програми, съобразени със съответните нужди на клиента. Ние предлагаме качествена експертиза, опит и практически решения, чрез подбрани ментори/консултанти/експерти, които могат да предадат знания и умения, включително и под формата на вътрешни обучения на място.

Към началото