CEED FINANCE

CEED Finance е насочена към растежа на компаниите и по-конкретно към техните финансови мениджъри, които търсят достъп до различни видове финансиране.

По интерактивен и иновативен начин, програмата CEED Finance се провежда чрез  комбинираща поредица от финансови семинари, водени от опитни финансови консултанти с мрежови сесии. Темите включват финансово управление, анализ на финансов отчет, финансово планиране и източници на финанси за растеж, включително възможности от фондово и грантово финансиране.

Ефективното финансово управление на една компания е входния билет към осигуряване на стабилност на организацията. На пазара са достъпни безброй книги и материали в областта на финансите, но правилния прочит и последващото прилагане е практически процес, умело аранжиран от нашите опитни финансови специалисти.

Това беше страхотно преживяване

Към началото