КОИ СМЕ НИЕ

CEED създава общност от предприемачи развивайки екосистемите, в които тези предприемачи работят.

0

Последователи

0

Последователи

0

Харесвания

0

Последователи

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Стремеж

CEED се стреми към един свят, в който предприемачите разполагат с инструментите и подкрепата, които са им необходими, за да развият бизнеса си и по този начин да стимулират иновациите, да създадават нови работни места, и да изграждат процъфтяващи икономики.

Подход

Чрез своите акселераторски програми CEED не само предоставя на предприемачите ноу-хау за техния бизнес, но ги свързва с ментори и с общност от предприемачи, която може да им помогне да развият бизнеса си. Цялостното съчетание на пазарни връзки, обществена ангажираност, увеличаване на капацитета и достъп до капитал отличават CEED от другите компании.

Мисия

Мисията на CEED е да предостави на предприемачите и техните ръководни екипи знанието и контактите, от които те се нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да подкрепи създаването и укрепването на една по-добра предприемаческа култура в обществото като цяло. Изграждането на общност на предприемачите е от първостепенно значение в нашия подход.

За SEAF

SEAF (Small Enterprise Assistance Funds) е група за управление на инвестиции, която осигурява капитал за разрастване и съдействие в бизнеса на малките и средни предприятия (МСП) в развиващите се и преходни пазари. Чрез нашата мрежа от инвестиционни фондове по света, ние инвестираме в предприемачи, стремящи се към създаването на успешен бизнес, надявайки се да реализираме както приход за нашите инвеститори, така и силно въздействие върху развитието на местните общности.

ИСТОРИЯ

С над 20 години опит в инвестирането в МСП

+500 МСП инвестиции и 1000 помощни операции в установени и възникващи пазарни МСП

SEAF е наясно с предизвикателствата, пред които са изправени предприемачите при управлението на бизнеса си. SEAF установи, че предприемачите обикновено не са толкова подготвени да се справят с бързото разрастване на бизнеса. Често им липсват знания и инструменти за оценка на нови пазари и често се борят да получат достъп до капитал. На предприемачите също им липсват необходимите връзки с други предприемачи, които имат опит с навлизането на регионални и международни пазари и разрастването на бизнеса. CEED се опитва да отговори на предизвикателствата като привлича успешни предприемачи, които влизат в ролята на ментори и предават знанията си на желаещите да развиват своя бизнес. CEED използва “peer to peer” модел, като по този начин предприемачите споделят своя опит, помагат на другите да преодолеят предизвикателствата, и печелят доверието на другите в мрежата.

CEED България е създаден през 2006 като първия CEED център в Югоизточна Европа.

ЕКИП

Николай
Ярмов

Изпълнителен Директор
Заместник Директор
Финансов мениджър

Димитрина Маджарова

МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Ръководител проекти
МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Към началото