КАКВО ПРАВИМ

CEED е създаден от и за предприемачи.

CEED помага на предприемачите, които търсят ефективно и практическо обучение, контакти в партньорски мрежи и достъп до нови пазари и финансиране. Повечето предприемачи в мрежата на CEED са разраснали успешно своите бизнеси, но са се сблъсквали с много предизвикателства по пътя.

НАШИТЕ УСЛУГИ

СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА

CEED предоставя на предприемачите възможност да се свържат с други предприемачи, които имат подобен опит. По този начин взаимно могат да споделят своя опит и да си помагат при разрешаването на сходни проблеми. Заедно, предприемачите на CEED са в състояние да преодолеят бариерите и да работят ефективно, за да развиват своя бизнес потенциал и да създадат по-силна екосистема, включително чрез участие в международната CEED мрежа.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ

CEED изгражда мрежа от фирми, готови за осъществяване на инвестици и приемане на инвеститори. Предприемачите достигат до външен капитал, подобряват финансовите си умения, и се свързват с подходящи доставчици и клиенти. CEED работи с финансови консултанти, банкови/финансови общности и донорски агенции за изграждане на адекватна осведоменост относно възможностите за финансиране и ускоряване на растежа на съответната компания. Членовете на CEED мрежата, увеличават своята ефективност и чрез достъп до финансиране, както и чрез придобиване на информация за донорски, акселераторски и грантови програми.

РАЗВИТИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО

CEED предлага менторски програми, чрез предприемачи, които са преминалите през трудностите, които възникват при стартиране и развитие на бизнес. Самите те осигуряват практически съвети и безценна помощ за успешна перспектива. Доказаните ментори са минали през възходите и паденията, наградите и разочарованията, успехите и неуспехите при започването и утвърждаването на своя бизнес.

CEED прилага ефективен процес за намиране на реализирани ментори за съответния пазарен сегмент и е съдействала за осъществяването на 1000 успешни менторски взаимоотношения от 2006г. до момента.

ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЧРЕЗ „PEER-TO-PEER“ ОБУЧЕНИЕ

CEED набира международно ориентираните предприемачи и ги транзитира в програми за обмяна на опит, които предоставят практическо, ориентиранo към растеж обучение и взаимовръзки. Ние насърчаваме взаимоотношенията и помагаме на предприемачите да развиват стратегическите си възгледи и стремежи за изграждане на обща екосистема. CEED предлага специализирани програми, които са създадени съобразно различните нива на развитие на съответната компания. СЕЕD акцентира върху знанията и практическите умения, необходими за управлението на всяка една стопанска единица. Иновации, вдъхновени от клиентите, бързо достигане до пазара и непрекъснато подобряване на продукта и управленските процеси са фундаментално фокусираните направления, за които съдействаме и подобряваме. От създаването си до момента, СЕЕD е организирала и провела над 500 обучителни курса, менторски сесии и мрежови събития на национално и международно ниво.

ГАЛЕРИЯ

Към началото