КАПИТАЛ

Осигуряване на достъп до финансиране
CEED изгражда мрежа от фирми готови за инвестици като подготвя предприемачите за външен капитал, подобрява финансовите им умения, и ги води към подходящи доставчици. CEED работи с финансови консултанти, банкови / финансови общности и донорски агенции за изграждане на осведоменост, за възможностите за финансиране и ускоряване на скоростта, с която растежа и оборотния капитал могат да бъдат увеличени. Членовете на CEED мрежата, които отговарят на изискванията също са получили капитал директно от СЕАФ на пазари където и двете съществуват.

Към началото