НОВИНИ

                                                      На 10.01.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ даде старт на изпълнението на проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична […]
  Екипът на CEED България пожелава светли празници, изпълнени с топлина, уют и хармония! Нека новата 2022 година бъде по-успешна и по-ползотворна, нека я посрещнем с усмивки, мотивация и сили за нови начинания! Бъдете здрави, потопете се в празничната атмосфера и вярвайте в сбъдването на мечтите си! CEED България
  Отношенията между социалните предприемачи и техните ментори обикновено са динамични, лични и често емоционални. Затова и решението на един социален предприемач да си определи конкретен ментор, който да му помогне в началната фаза на развитие на бизнес идеята, представлява сериозно предизвикателство. Менторите трябва да могат да отговарят на потребностите на социалните предприемачи, които са […]
  На 9 декември 2021 г. в London School of Economics ще се проведе международна конференция „RESHAPING THE FUTURE – Impact Investment for Sustainability“. Събитието ще събере различни участници от екосистемата на социалното предприемачество като инвеститори, ментори, инкубатори, акселератори, финансови специалисти, социални предприемачи и много други. Това е чудесна възможност за всеки, който желае да […]
На 11 ноември 2021 г. се проведе заключителна среща по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. По време на срещата се оповестиха публично резултатите от изпълнението на проекта в качествено и количествено отношение и […]
В периода 03 – 05 ноември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Обучение на обучители”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]
В периода 27 – 29 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Стратегическо лидерство и управление на промените”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие […]
В периода 13 – 15 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Законодателна рамка, свързана с експертизата на работоспособността на хората с увреждания – международни практики от страни на ЕС”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на […]
В периода 06 – 08 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Експертизата на работоспособността като част от процеса за намиране на подходяща работа – условия, трудова рехабилитация и др. Международни практики от страни на ЕС.”. Обученията се осъществяват, като част от […]
В периода 29 септември – 01 октомври 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: “Оценка на въздействието на действащото законодателство в областта на социалното осигуряване”. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на […]
В периода 08-10 септември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: „Основни изисквания за информационната сигурност“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]
В периода 01-03 септември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Контролна и ревизионна дейност, уеднаквяване на процедурите за ревизии и методика за бързото им провеждане“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху […]
В периода 18-20 август 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Контролна и ревизионна дейност, уеднаквяване на процедурите за ревизии и методика за бързото им провеждане“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху […]
В периода 03-05 август 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: „Основни изисквания за информационната сигурност“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]
Добре дошли в този първи бюлетин по проект „Joint Venture: Business between socially excluded people and NGOs“ – нов проект, който смятаме, че ще Ви заинтригува. Проектът има за цел да изгради по-справедливо и приобщаващо общество чрез нови начини за сътрудничество, включващи предприемачи, хора в риск от изключване, неправителствени организации и света на бизнеса. Това […]
В периода 07-09 юли 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 30.06. – 02.07.2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 02-04 юни 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 26-28 май 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 27-29 април 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Координация и сътрудничество между органите и институциите във връзка с експертизата на работоспособността – в РБ и практики от страни на ЕС“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект […]
Проект “Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения” (Fight Climate Change) Първата среща на партньорите по проекта стартира на 24 март 2021 г. Проектът се финансира по програма Еразъм + (2014-2020) – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Продължителността на проекта е 30 месеца. CEED България е един […]
В периода 14-16 април 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Координация и сътрудничество между органите и институциите във връзка с експертизата на работоспособността – в РБ и практики от страни на ЕС“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект […]
Media Motor Europe В началото на 2020 г. стартира проекта MediaMotorEurope, по програма Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер “София град на знанието”. MediaMotorEurope подкрепя обещаващи високотехнологични иноватори в медийния сектор и креативните индустрии, като предлага изцяло спонсорирана 6-месечна менторска програма с онлайн обучителни сесии, семинари, питчинг и възможности за коопериране. Подходът се […]
На 25 Март 2021 г.,  на официална онлайн пресконференция, г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, обяви началото на новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г. С почти двойно по-голям бюджет от 28,4 млрд. евро, Програмата ще бъде още по-достъпна, приобщаваща, дигитална и отговорна към заобикалящата среда от […]
На 25 март от 10.30 – 12.00 ч. (българско време) се проведе уебинар, на който беше представен Хонконгския научно-технологичен парк (HKSTP) и възможностите за бъдещо сътрудничество с азиатската иновационна екосистема. HKSTP е перфектната стартова площадка за откриване и развиване на авангардни технологии и иновативен бизнес – от Smart Cities до роботизирани системи. На уебинара беше […]
Първи стратегически план (2021—2024 г.) за програмата „Хоризонт Европа“: Комисията определя приоритети в областта на научните изследвания и иновациите за устойчиво бъдеще. На 15.03.2021 Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чийто бюджет е 95,5 милиарда евро по текущи цени. Стратегическият план е […]
В периода 10.03 – 12.03.2021г.  и 17.03 – 19.03.2021г. СЕЕД-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“ проведе поредните специализирани обучения за служители на НОИ, на тема: „Методики за оценка на работоспособността в съответствие с принципите и критериите на СЗО, заложени в Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) – практически аспекти на […]
Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите Европейските дни на науката и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което обединява политиците, изследователите, предприемачите и обществеността. Събитието е ключово за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън […]
  CEED България стартира Иновационен акселератор съвместно с Клъстер София Град на Знанието (CSKC) и Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (KISMC). На 5.03.2021г. трите организации подписаха споразумение за сътрудничество, което цели организиране на предпоставки за трансформиране на менторската програма, създадена по проект ММЕ, в акселератор за обучение, подпомагане и финансиране на стартъпи […]
  Новият Европейски Съвет за иновации стартира с бюджет от 10 милиарда евро за периода 2021-2027, като част от най-голямата за Европа програма за наука и иновации “Хоризонт Европа”. Първият кръг на конкурсите ще бъде публикуван на 18 март от Европейската комисия. Официалното начало ще бъде поставено с двудневно събитие на 18 и 19 март: […]
Европейският съвет за научни изследвания стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа 1.9 милиарда евро за финансиране на върхови научни проекти на над 1000 изявени учени ще бъдат предоставени за 2021 година чрез Европейския съвет за научни изследвания. Работната програма за 2021 беше одобрена на 22 февруари от Европейската комисия. Тази работна програма е […]
На 9-10 февруари се проведе онлайн събитието Mediatech on stage, организирано от международното партньорство MediaMotorEurope. 19 високотехнологични стартъпа от Европа представиха своите технологични решения, свързани с предизвикателствата пред медийната индустрия. Събитието се проведе с любезното гостоприемство на Том Ван де Веге, специалист по геополитика, киберполитика и анализ на риска, със солиден опит като репортер и […]
В периода 27-29 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на […]
В периода 13-15 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението […]
В периода 09-11 декември 2020 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното […]
Към началото