НОВИНИ

В периода 08-10 септември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: „Основни изисквания за информационната сигурност“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]
В периода 01-03 септември 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Контролна и ревизионна дейност, уеднаквяване на процедурите за ревизии и методика за бързото им провеждане“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху […]
В периода 18-20 август 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Контролна и ревизионна дейност, уеднаквяване на процедурите за ревизии и методика за бързото им провеждане“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху […]
В периода 03-05 август 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе обучениe за служители на НОИ на тема: „Основни изисквания за информационната сигурност“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, […]
Добре дошли в този първи бюлетин по проект „Joint Venture: Business between socially excluded people and NGOs“ – нов проект, който смятаме, че ще Ви заинтригува. Проектът има за цел да изгради по-справедливо и приобщаващо общество чрез нови начини за сътрудничество, включващи предприемачи, хора в риск от изключване, неправителствени организации и света на бизнеса. Това […]
В периода 07-09 юли 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 30.06. – 02.07.2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 02-04 юни 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 26-28 май 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Организиране и провеждане на дейностите по оценка на временната неработоспособност в страни от ЕС. Международни практики.“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол […]
В периода 27-29 април 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Координация и сътрудничество между органите и институциите във връзка с експертизата на работоспособността – в РБ и практики от страни на ЕС“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект […]
Проект “Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения” (Fight Climate Change) Първата среща на партньорите по проекта стартира на 24 март 2021 г. Проектът се финансира по програма Еразъм + (2014-2020) – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Продължителността на проекта е 30 месеца. CEED България е един […]
В периода 14-16 април 2021 г. CEED-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“, проведе специализирано обучениe за служители на НОИ на тема: „Координация и сътрудничество между органите и институциите във връзка с експертизата на работоспособността – в РБ и практики от страни на ЕС“. Обученията се осъществяват, като част от изпълнението на проект […]
CEED стартира пилотен проект “Bikemode”, който цели да изследва различни поведенчески модели и да премахне бариерите в избора ни към по-устойчив живот. Кампанията “Превключи към велосипед” ще предостави възможност на няколко работодатели да участват активно в проекта, подкрепяйки своите служители да използват електрически велосипеди напълно безплатно в рамките на месец. По време на кампанията: Ще се […]
Media Motor Europe В началото на 2020 г. стартира проекта MediaMotorEurope, по програма Хоризонт 2020, в който България участва чрез Клъстер “София град на знанието”. MediaMotorEurope подкрепя обещаващи високотехнологични иноватори в медийния сектор и креативните индустрии, като предлага изцяло спонсорирана 6-месечна менторска програма с онлайн обучителни сесии, семинари, питчинг и възможности за коопериране. Подходът се […]
На 25 Март 2021 г.,  на официална онлайн пресконференция, г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, обяви началото на новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г. С почти двойно по-голям бюджет от 28,4 млрд. евро, Програмата ще бъде още по-достъпна, приобщаваща, дигитална и отговорна към заобикалящата среда от […]
На 25 март от 10.30 – 12.00 ч. (българско време) се проведе уебинар, на който беше представен Хонконгския научно-технологичен парк (HKSTP) и възможностите за бъдещо сътрудничество с азиатската иновационна екосистема. HKSTP е перфектната стартова площадка за откриване и развиване на авангардни технологии и иновативен бизнес – от Smart Cities до роботизирани системи. На уебинара беше […]
Първи стратегически план (2021—2024 г.) за програмата „Хоризонт Европа“: Комисията определя приоритети в областта на научните изследвания и иновациите за устойчиво бъдеще. На 15.03.2021 Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чийто бюджет е 95,5 милиарда евро по текущи цени. Стратегическият план е […]
В периода 10.03 – 12.03.2021г.  и 17.03 – 19.03.2021г. СЕЕД-България, като водещ партньор в ДЗЗД „Знания за успех“ проведе поредните специализирани обучения за служители на НОИ, на тема: „Методики за оценка на работоспособността в съответствие с принципите и критериите на СЗО, заложени в Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) – практически аспекти на […]
Европейски дни на науката и иновациите – бъдещата политика в областта на научните изследвания и иновациите Европейските дни на науката и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което обединява политиците, изследователите, предприемачите и обществеността. Събитието е ключово за бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън […]
  CEED България стартира Иновационен акселератор съвместно с Клъстер София Град на Знанието (CSKC) и Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (KISMC). На 5.03.2021г. трите организации подписаха споразумение за сътрудничество, което цели организиране на предпоставки за трансформиране на менторската програма, създадена по проект ММЕ, в акселератор за обучение, подпомагане и финансиране на стартъпи […]
  Новият Европейски Съвет за иновации стартира с бюджет от 10 милиарда евро за периода 2021-2027, като част от най-голямата за Европа програма за наука и иновации “Хоризонт Европа”. Първият кръг на конкурсите ще бъде публикуван на 18 март от Европейската комисия. Официалното начало ще бъде поставено с двудневно събитие на 18 и 19 март: […]
Европейският съвет за научни изследвания стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа 1.9 милиарда евро за финансиране на върхови научни проекти на над 1000 изявени учени ще бъдат предоставени за 2021 година чрез Европейския съвет за научни изследвания. Работната програма за 2021 беше одобрена на 22 февруари от Европейската комисия. Тази работна програма е […]
На 9-10 февруари се проведе онлайн събитието Mediatech on stage, организирано от международното партньорство MediaMotorEurope. 19 високотехнологични стартъпа от Европа представиха своите технологични решения, свързани с предизвикателствата пред медийната индустрия. Събитието се проведе с любезното гостоприемство на Том Ван де Веге, специалист по геополитика, киберполитика и анализ на риска, със солиден опит като репортер и […]
В периода 27-29 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на […]
В периода 13-15 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението […]
В периода 09-11 декември 2020 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното […]
В периода 18-20 ноември 2020г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредно обучение за представителите на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Идентифициране и действия спрямо осигурители, които биха могли да доведат до рискове за осигурителната система. „Сиви” практики в социалното осигуряване […]
На 10-11.12.2020 г. ще се проведе онлайн международна среща, която се подкрепя от Клъстер София град на знанието на тема “Бизнес модел на кръговата икономика – споделени платформи”. За повече информация: http://www.knowledgesofia.eu/bg/novini/378-treta-mezhdunarodna-sreshta-?fbclid=IwAR3ONgTIDMqeyXqc72DB0kjoZlTehvTh_poF6gh36k-JKMOlmGAeYKBtQxI
Току-що стартирал: След 14 години обслужване на нашите предприемачи, ние сме развълнувани да обявим стартирането на първия ни доклад за въздействието! Докладът включва: Казуси от наши предприемачи Основните ни области на фокус върху въздействието Хронология на въздействието на нашата работа Резюмета, специфични за всяка държава от всеки CEED център Констатациите или последната ни външна оценка […]
На 7 октомври 2020 г. MediaMotorEurope ще организира вдъхновяващо пътешествие, за да обсъди едно от най-изявените предизвикателства в днешния медиен сектор: борбата с фалшивите новини. В този семинар акцентът ще бъде върху това как журналистите по целия свят са постоянно изложени на дезинформация и фалшиви новини. Присъединете се към този безплатен уебинар на следния линк: […]
# MediaMotorEurope’s 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗹 е тук! Вече можете да кандидатствате за участие в MME, 6-месечна менторска програма, съобразена с вашите нужди, която предлага: – коучинг сесии с експерти – подкрепа и ръководство за вашия бизнес – групиране с медии и творчески корпорации и подкрепа за обществени поръчки – срещи и възможности за работа в […]
На юли 2020 г. CEED България стартира изпълнението на проект „Инкубатор за въздействие за поддържане на устойчивост – i2 SustainIT”, финансиран от програма Еразъм + със споразумение номер 2019-1-UK01-KA204-061873. I2 SustainIT се изпълнява от шест партньори от четири държави от ЕС: EPN Consulting – Великобритания, Worldview Impact Foundation – Великобритания, KISMC – България, CEED България […]
Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“ (CEED България) стартира изпълнението на проект в подкрепа на микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19. На 20.08.2020 г. CEED България стартира изпълнението на проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпил поради епидемичния изблик на COVID-19” с Договор за […]
В периода 29-31 юли 2020 г. в гр. Кюстендил, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, се проведе поредно обучение по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, на тема „Работа и форми на комуникация с лица с увреждания на слухово-говорния апарат“, предназначено за представители на Националния осигурителен институт. Лектори по време […]
На 18 май 2020 г. бе пусната обява за първата от трите акселераторски програми. Каним българските иновативни стартъпи/скейлъпи да кандидатстват за включване в програмата. Срокът за подаване на заявления е до 17 юли 2020 г. https://www.f6s.com/mediamotoreurope1/apply.
Към началото