ВРЪЗКИ

РАЗВИТИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО
CEED вгражда менторство в своите програми, тъй като хората, които са минали през същите неща могат да осигурят безценна перспектива. Те са минали през възходите и паденията, наградите и разочарованията, успехите и неуспехите на започването и провеждането на бизнес, и те могат да кажат на един предприемач, че това, което изпитва не е нещо ново, а просто част от процеса. CEED има строг процес за намиране и обучение на най-добрите наставници на всеки пазар и е съдействала за над 1000 успешни наставнически взаимоотношения от 2004.

Към началото