ОБЩНОСТ

Създаване на екосистеми за подкрепа
CEED дава на предприемачите възможност да се свържат с други предприемачи, които имат подобен опит. Давайки на предприемачите възможността да се свързват един с друг и да споделят своя опит им позволява да разберат, че не са сами и че има и други, изправени пред много сходни проблеми. Заедно предприемачите на CEED са в състояние да преодолеят бариерите и да работят заедно, за да развиват своя бизнес и да създадат по-силни местни икономики свързвайки се с международната CEED мрежа .

Към началото