CEED GROW

CEED Grow e програма, насочена към амбициозни предприемачи, управляващи утвърдени фирми, чрез осъществяване на практически семинари, мрежово обучение и „one on one“ менторство от успешни и опитни предприемачи.

Предприемачите често „не знаят какво точно не знаят.“ Но те нямат време и търпение да изучават теорията, а и смятат, че не се нуждаят от нея. Но те се нуждаят и от практически съвети базирани на опит, които да им помогнат да подобрят своите компании.

Темите на програмата обхващат ключови въпроси свързани с развитието на бизнеса, включително хора и лидерство, утвърждаване на марка/бранд и финансиране за реален растеж.

Тази програма е насочена към предприемачи, които имат за цел:

Към началото