CEED MARKETING

CEED Marketing е насочена към предприемачи без сериозен предприемачески опит, като програмата покрива класически маркетингови принципи и инструменти за измерване, обосновава маркетинговите разходи и насочва развитието на маркетинговото планиране и прилагане.

Увеличаващите се изисквания на потребителите, броя и атрактивността на национални и международни конкуренти правят позиционирането на продуктите трудно и сложно.  Програмята използва опитни предприемачи и консултанти, за да предостави подходящи и успешни инструменти за изграждане и позициониране на марка/бранд.

CEED Marketing може да удовлетвори и предприемачи, които напълно нямат или имат неопитен маркетингов екип или познания.

В програмата се преплитат международни маркетингови принципи и доказани инструменти. Участниците успяват да обосноват смисъла на маркетинговите разходи и развитието на маркетинговото планиране.

Това беше страхотно преживяване

Към началото