CEED GO-TO-MARKET

CEED „Go-To-Market“ е програма насочена към нови предприемачи (стартиращи фирми) или „предприемачи“ в по-големи компании, които искат да достигнат съответния пазар с нов продукт – по сигурен, бърз, икономичен и успешен начин.

Увеличаващата се взискателност на клиентите и нарастващият брой локални, национални и международни конкуренти правят позиционирането и развитието на фирмения маркетинг все по-важен. Програмата комбинира опитни консултанти и доказани предприемачи, за да даде стойностни, рентабилни и приложими инструменти за изграждането на успешен бранд.

Програмата предоставя възможност за приоритетен избор – инвестиране в изследвания на поведението на клиента и провеждане на фокус групи, или стартиране на MVP, чрез проучване на пазара и да получаване на обратна връзка, която ви дава нужната информация за оптимизиране на вашия проект и / или бизнес модел.

Това беше страхотно преживяване

Към началото