Европейски научноизследователски съвет стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа

Европейският съвет за научни изследвания стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа

1.9 милиарда евро за финансиране на върхови научни проекти на над 1000 изявени учени ще бъдат предоставени за 2021 година чрез Европейския съвет за научни изследвания.
Работната програма за 2021

беше одобрена на 22 февруари от Европейската комисия. Тази работна програма е и първата одобрена от серията работни програми на рамковата програма за наука и иновации Хоризонт Европа, които се очаква официално да бъдат публикувани до април месец тази година.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_685

Европейски научноизследователски съвет стартира с първата работна програма по Хоризонт Европа
Към началото