Укрепване на екосистемата за предприемачество в Централна Азия

Проект: Укрепване на екосистемата за предприемачество в Централна Азия

Период на изпълнение: 01 март 2014 г. – 31 август 2015 г.

Държава(и) или регион(и): Република Казахстан и Република Узбекистан

Имена на партньорите:

  • Независима асоциация на предприемачите от Република Казахстан
  • Асоциация за защита на правата на предприемачите в Астана
  • Търговско-промишлената камара на Узбекистан (CCIU)
  • Асоциация за развитие на бизнес логистика (ADBL)

Цели:

Основната цел на проекта „Укрепване на екосистемата за предприемачество в Централна Азия“ е да се увеличи иновативният предприемачески опит и да се надградят бизнес компетенциите на подпомаганите Посреднически бизнес организации, да се придобият основни предприемачески умения за управление на успешен бизнес и да се натрупа практически опит от най-добрите предприемачески практики в ЕС от МСП .

Конкретната цел на проекта е увеличаване на капацитета на МСП в Казахстан и Узбекистан и засилване на ролята на Посредническите бизнес организации в тяхното развитие.

Концепцията на проекта е да се повиши капацитетът на Посредническите бизнес организации в Казахстан и Узбекистан с оглед на предоставянето на по-добри услуги на техните членове и клиенти, чрез изграждане на капацитет на ръководството на Управлението на Посредническите бизнес организации и предоставянето им на мощни инструменти за получаване на актуална информация по сектори, защитата на техните интереси пред правителството, изясняването на техните законни права и ограничения, им помагат да разширят пазарните си възможности.

По време на изпълнението на проекта са изпълнени възложените задачи, а именно: Повишен иновативен предприемачески опит на Посредническите бизнес организации; Подобрена експортно-ориентирана експертиза като една от основните услуги за развитие на бизнеса за МСП; подобрени компетенции за улесняване на търговията на Посредническите бизнес организации; МСП са придобили основни предприемачески умения за управление на успешен бизнес; Избрани МСП и Посреднически бизнес организации от Казахстан и Узбекистан натрупаха практически опит от най-добрите предприемачески практики на ЕС, подобрени бизнес операции и стратегии за екологична ефективност, интегриращи се в ежедневните им операции.

В резултат на проекта беше предоставена пълната и надеждна информация за нуждите на МСП от обучение и консултантска подкрепа, както и незаетите пазарни ниши като възможности за стартиращи / разширяващи се пазари за съществуващи МСП. Разгледаните теми имаха за цел да възприемат най-добрите европейски предприемачески практики, достатъчно предприемачески умения и опит.

За повече информация: http://ca-logistics.com/

Укрепване на екосистемата за предприемачество в Централна Азия
Към началото