“Непознатата София”

Период на изпълнение:  май 2011 – август 2011

Цели:

Проектът „Непознатата София“ се изпълни от „Център за предприемачество и управленско развитие“ (CEED), с подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община, с цел да открие непознатите, но забележителни места в столицата на България.

Проектът разработи уебсайт за град София, където бяха проучени и анализирани всички исторически, архитектурни, културни и художествени места и обекти в София. Проектът има за цел да популяризира стария град и да помогне на българските граждани да опознаят по-добре страната си. Друга много важна цел на проекта беше да допринесе за развитието на туризма в България. Уебсайтът включваше и демонстрационна карта и идентифицирани известности.

“Непознатата София”
Към началото