Помощ за подобряване на социалното предприемачество чрез обучения (BASET)

Период на изпълнениесептември 2017 – август 2019

Пратньори: Водещ партньор: KISMC; партньори: CEED България, IDEC, Caban Capital, Creative District

Цели:

Насърчаване на социалното предприемачество в Европа чрез разработване, тестване и предоставяне на набор от инструменти за обучение:

  1. Модел за развитие на социалното предприемачество – много практичен и лесен за използване наръчник за учители и практически насоки, който помага на предприемачите да изпълняват социалните си мисии по-ефективно;
  2. Инструменти за обучение – предоставяне на основни знания и техническа помощ на социалните предприемачи онлайн;
  3. Наръчник за инвеститорите – предоставяне на инвеститорите възможност да получат практически знания и модел за работа със социални предприемачи в условия риск.

Проектът има за цел да създаде инструменти за насърчаване на социалното предприемачество в Европа чрез обучение в тази специфична област на знанието. BASET се състои от програма за обучение, специфични набори от инструменти, учебни програми, обучени преподаватели и отворено пространство за обучение на социални предприемачи (SETs). След преминаване на такова обучение SETs могат да преподават успешно кохорти в социални начинания в ранните им етапи на развитие и да предлагат набор от ресурси – обучение по предприемачески умения, менторство, фокусирано върху проектирането на бизнес модела и бизнес плана, изграждане на мрежи с други предприемачи и по-обширни екосистеми, както и достъп до безвъзмездни средства или начален капитал.

За ефективно постигане на планираните цели проектът BASET е дефинирал подробен план за изпълнение и управление на проекти, както следва:

(А1) Дейност 1 – План за управление и подготвителна работа

(A2) Дейност 2 – Изпълнение на проекта

(A3) Дейност 3 – Мониторинг и докладване

(A4) Дейност 4 – Оценка на резултатите и осигуряване на качеството

(A5) Дейност 5 – Изпълнение и наблюдение на дейностите по разпространение

За повече информация:

http://www.baset.info/

Помощ за подобряване на социалното предприемачество чрез обучения (BASET)
Към началото