Швейцарско-българска екосистема за предприемачество

Период на изпълнениесептември 2013 – ноември 2014

Партньори: SIFE и UZH Entrepreneurs

Място(а) на изпълнение на проекта:         Цюрих, Швейцария; София, Бургас, Габрово, България

Цели:

Целта на проекта е установяване на устойчиво и ефективно партньорство за трансфер на предприемаческо ноу-хау и бизнес знания между CEED България и две швейцарски институции за висше образование – SIFE и UZH Entrepreneurs.

Дейности:

Дейност 1: Придобиване на практическо ноу-хау от Startup @ UZH за развитието на университетски центрове по предприемачество и организиране на 48-часови стартъп турнири за студенти

Дейност 2: Получаване на експертиза от Швейцарския институт за предприемачество (SIFE) за разработване и въвеждане на квалификационна програма по предприемачество

Дейност 3: Организиране и модериране на два 48-часови стартъп турнира в Габрово и Бургас

Дейност 4: Обучение на победителите в турнирите в Габрово и Бургас по новата квалификационна програма по предприемачество

Дейност 5: Управление на проекти

 

Резултати:

1: Подобряване на изграждането на институционален капацитет и уменията за управление на предприемачески събития на CEED България

2: Разширена предприемаческа експертиза и образователна методология на CEED България

3: Стимулиране на предприемаческия потенциал и откриване на реалистични и проспериращи бизнес идеи на български студенти.

4: Предоставяне на студентите с различни образователни среди с основни теоретични и практически бизнес знания за успешно управление на компанията.

5: Разпространение на швейцарския обмен на знания

6: Успешно изпълнение на проектните дейности до момента, отговарящо на изискванията и очакванията на проекта; постигане на устойчиви резултати от проекти.

 

За повече информация:

https://swiss-contribution.bg/projects/partnyorstvo/balgaro-shveytsarska-predpriemacheska-ekosistema

Швейцарско-българска екосистема за предприемачество
Към началото