Media Motor Europe

Период на изпълнение: май 2020 – декември 2021

Партньори: VRT Sandbox, Media City Bergen, Thermi Group, Athens Technology Center, Cluster Sofia Knowledge City, FastTrack, and F6S

Цели:

През 2020 г. CEED България се включва като асоцииран партньор в изпълнението на проекта „Media Motor Europe” като част от Иновационния хъб – клъстер “София – град на знанието”, който получи финансиране от програмата на Европейския съюз – Хоризонт 2020. Проектът цели да създаде силна европейска екосистема, насърчаваща медийната и креативната индустрии. „Media Motor Europe” дава възможности за растеж, достъп до медийно общество, за свързване с жизнена и международна екосистема.

MME търси иновативни европейски стартъпи, насочени към някои от най-големите предизвикателства и нужди, пред които е изправен медийният сектор, като например:

  • Борбата срещу липсата на информация и фалшивите новини
  • Подобрена достъпност и включване на медийни услуги за хора с увреждания
  • По-напреднало взаимодействие човек-машина
  • По-добра защита на личните данни чрез нови технологии
  • Преход към пазара, управляван от данни, медия 4.0

MediaMotorEurope ще стартира три отворени покани през 2020 и 2021 г., като ще избере и подкрепи развитието на общо 60 стартиращи компании. Предоставя се пакет услуги в рамките на три интензивни шестмесечни акселераторски програми до края на 2021 г., по линия на които всеки един от включените в програмата предприемачи (стартъпи/скейлъпи) ще получи следното:

  • специализиран бизнес коучинг за разрастване на бизнеса и излизане на нови перспективни пазари чрез анализ и оценка на пазара, продуктово-пазарно профилиране, маркетинг, правни аспекти, умения за набиране на средства, „пичинг“, разработване на продукта, стратегическо управление, UX дизайн, и други;
  • достъп до широка международна мрежа от висококвалифицирани ментори, консултанти и експерти с богат опит и възможности в областта на медийната индустрия, високите технологии, бизнес развитието и прилагането на пазарни и финансови модели;
  • позициониране на глобалния пазар на креативната и медийните индустрии и създаване на делови бизнес контакти с най-малко три корпоративни клиента;
  • достъп до мрежа международни инвеститори и съдействие за привличане на инвестиции, необходими за технологично им развитие и пазарен растеж.
  • възможност за представяне на разработваните продукти / услуги на значими медийни събития и специализирани конференции имащи силно влияние за индустрията.

 

За повече информация:

https://mediamotoreurope.eu/

http://www.knowledgesofia.eu/bg/blog/278-inovatzionen-hab-mediamotor-europe-v-sofiya

Media Motor Europe
Към началото