Току-що стартирал: След 14 години…

Току-що стартирал: След 14 години обслужване на нашите предприемачи, ние сме развълнувани да обявим стартирането на първия ни доклад за въздействието!
Докладът включва:

📑Казуси от наши предприемачи
👩‍🌾Основните ни области на фокус върху въздействието
📈Хронология на въздействието на нашата работа
🌍Резюмета, специфични за всяка държава от всеки CEED център
📊Констатациите или последната ни външна оценка на въздействието
📣И още!
Прочетете за всичко, което предприемачите на CEED постигнаха през последните 14 години тук: https://ceed-global.org/blog/2020/10/29/2019-impact-report/

Току-що стартирал: След 14 години…
Към началото