Клъстер София град на знанието

На 10-11.12.2020 г. ще се проведе онлайн международна среща, която се подкрепя от Клъстер София град на знанието на тема “Бизнес модел на кръговата икономика – споделени платформи”.
Клъстер София град на знанието
Към началото