Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (13-15 януари 2021)

В периода 13-15 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението бяха г-н Иван Нейков, г-жа Борислава Борисова и г-н Йордан Димитров. През обучението преминаха 20 участници от различни териториални поделения на НОИ – Добрич, Кърджали, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Обучението беше насочено към работните процеси, свързани с търсенето и откриването на осигурители, които „заобикалят“ или директно нарушават правилата на осигурителната система. Участниците актуализираха познанията си относно разпространени действия на некоректни осигурители, запознаха се с различни механизми, добри практики и адекватни инструменти при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (13-15 януари 2021)
Към началото