Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (27-29 януари 2021)

В периода 27-29 януари 2021 г. в присъствена-дистанционна форма се проведе поредното обучение за служители на Националния осигурителен институт по проект BG05M9OP001-3.016 “Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“. Темата, на специализираното обучение беше: „Нормативна основа и добри практики при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.“ Лектори по време на обучението бяха г-н Иван Нейков, г-жа Борислава Борисова и г-н Йордан Димитров. През обучението преминаха 22 участници от различни териториални поделения на НОИ – Видин, Стара Загора,Велико Търново, Пазарджик, Перник, Плевен, Варна, Враца, Бургас, Пловдив, София, Русе, Габрово, Монтана, Благоевград, Кюстендил, Ловеч.

Обучението беше насочено към работните процеси, свързани с търсенето и откриването на осигурители, които „заобикалят“ или директно нарушават правилата на осигурителната система. Участниците актуализираха познанията си относно разпространени действия на некоректни осигурители, запознаха се с различни механизми, добри практики и адекватни инструменти при разкриване и предотвратяване на злоупотреби в сферата на социалното осигуряване.

Проведено специализирано обучение за служители на НОИ (27-29 януари 2021)
Към началото