CEED България стартира Иновационен акселератор

 

CEED България стартира Иновационен акселератор съвместно с Клъстер София Град на
Знанието (CSKC) и Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (KISMC).
На 5.03.2021г. трите организации подписаха споразумение за сътрудничество, което цели
организиране на предпоставки за трансформиране на менторската програма, създадена по
проект ММЕ, в акселератор за обучение, подпомагане и финансиране на стартъпи и скейлъпи
за високи технологии, проекти и продукти в областта на интелигентните градове.
Акселераторът ще стартира дейността си официално в средата на 2021г. В момента
инициативата е в процес на съгласуване и набиране на заинтересовани партньори.

Какво отличава Иновационния акселератор от многобройните такива в страната и в Европа?
1. На първо място, това са неговият фокус и акцент. Той се доближава до т.нар. корпоративни
иновационни акселератори, работещи на принципа на отворените иновации. Акцентът е
поставен основно върху пробивните технологии, свързани с дигиталната трансформация на
градовете.
2. До момента сме създали силна и реактивна международна мрежа от професионални
ментори от България, Нидерландия, Англия, Белгия, Португалия, Гърция и Норвегия с богат и
разнообразен бизнес опит, които не се доминират от желанието за бърза и голяма печалба за
сметка на предприемача.
3. Акселераторът ще се базира на вече създадената мрежа от четири Иновационни хъба в
София, Солун, Брюксел и Берген, движени от общата цел да станат „разпределителни гишета“
за своите региони, предоставящи услуги за високотехнологични компании от креативните и
медийната индустрии за Европа. Партньорската мрежа има потенциал да се разширява, с което
достъпа до общ ресурс от знания и добри практики по технологично предприемачество ще се
обогатява.
4. Акселераторът ще избира и кани инвеститори да подпомагат успешно преминалите през
него компании. Парите ще следват иновациите, а не обратното. Акселераторът ще разполага и
с фонд, който ще бъде създаден чрез широката мрежа партньори и ментори по света.

CEED България стартира Иновационен акселератор
Към началото