CEED България стартира Иновационен акселератор

 

CEED България стартира Иновационен акселератор съвместно с Клъстер София Град на Знанието (CSKC) и Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (KISMC). На 5.03.2021г. трите организации подписаха споразумение за сътрудничество, което цели организиране на предпоставки за трансформиране на менторската програма, създадена по проект ММЕ, в акселератор за обучение, подпомагане и финансиране на стартъпи и скейлъпи за високи технологии, проекти и продукти в областта на интелигентните градове. Акселераторът ще стартира дейността си официално в средата на 2021г. В момента инициативата е в процес на съгласуване и набиране на заинтересовани партньори.

Какво отличава Иновационния акселератор от многобройните такива в страната и в Европа?
1. На първо място, това са неговият фокус и акцент. Той се доближава до т.нар. корпоративни иновационни акселератори, работещи на принципа на отворените иновации. Акцентът е поставен основно върху пробивните технологии, свързани с дигиталната трансформация на градовете.
2. До момента сме създали силна и реактивна международна мрежа от професионални ментори от България, Нидерландия, Англия, Белгия, Португалия, Гърция и Норвегия с богат и разнообразен бизнес опит, които не се доминират от желанието за бърза и голяма печалба за сметка на предприемача.
3. Акселераторът ще се базира на вече създадената мрежа от четири Иновационни хъба в София, Солун, Брюксел и Берген, движени от общата цел да станат „разпределителни гишета“ за своите региони, предоставящи услуги за високотехнологични компании от креативните и медийната индустрии за Европа. Партньорската мрежа има потенциал да се разширява, с което достъпа до общ ресурс от знания и добри практики по технологично предприемачество ще се обогатява.
4. Акселераторът ще избира и кани инвеститори да подпомагат успешно преминалите през него компании. Парите ще следват иновациите, а не обратното. Акселераторът ще разполага и с фонд, който ще бъде създаден чрез широката мрежа партньори и ментори по света.

CEED България стартира Иновационен акселератор
Към началото