Joint Venture

Добре дошли в този първи бюлетин по проект „Joint Venture: Business between socially excluded people and NGOs“ – нов проект, който смятаме, че ще Ви заинтригува.


Erasmus+EULogo

Проектът има за цел да изгради по-справедливо и приобщаващо общество чрез нови начини за сътрудничество, включващи предприемачи, хора в риск от изключване, неправителствени организации и света на бизнеса.
Това е проект по Еразъм +, предназначен да подкрепя образованието, обучението и младите хора в Европа.
Шестте партньори от пет държави – Великобритания, Испания, България, Румъния, Италия – са НПО и бизнес консултанти, специализирани в разработването на учебни материали, предприемачество и бизнес инкубация. Всички те имат опит в работата с хора в неравностойно положение.
През следващите две години Joint Venture предвижда създаването на набор от учебни материали и разработването на инкубационна програма за потенциални предприемачи, които се нуждаят от подкрепа.
Компании, професионалисти от бизнес света, обучители, ментори, неправителствени организации и потенциални предприемачи ще имат възможност да участват в проекта на различни етапи.

Повече информация за проекта: https://www.jointventureproject.eu/

                      

Joint Venture
Към началото