Проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021

 

                                                   

На 10.01.2022 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ даде старт на изпълнението на проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021. Проектът предвижда и има за обща цел осъществяване на активни действия в посока популяризиране на идеята за преоткриване на София и нейните малко познати исторически, архитектурни, културни и художествени паметници и забележителности.

Изграждането на интернет сайт и мобилно приложение ще предостави възможност на гражданите и посетителите на София да споделят информация и отзиви за забележителностите, като по този начин ще се подпомогне процесът по популяризиране на туристическите маршрути в града и местните културно-исторически и туристически забележителности. Цели се повишаване на познаваемостта на столицата чрез интерактивно преживяване и създаване на стабилна основа за обществена подкрепа и съпричастност, както и стабилност, устойчивост и бъдеща мултипликация на предвидените резултати.

Планираните дейности по проекта включват:

 • Анализ и проучване на подходящи исторически, архитектурни, културни и художествени места и обекти на територията на гр.София.
 • Формиране на обществен и граждански интерес към идентифицираните обекти.
 • Създаване и популяризиране на интернет сайт с описание и информация за идентифицираните места и обекти със засилен обществен интерес.
 • Създаване и разпространение на мобилно приложение/ апликация с идентифицираните забележителности/ маршрути.
 • Дейности по публичност и популяризиране на обществена информация.

След изпълнение на заложените дейности се очакват следните резултати:

 • изготвен анализ/ проучване на избрани обекти на територията на гр.София;
 • проведена 1 бр. Обществена дискусия за мин. 50 участници;
 • проведена 1 бр. Публична кампания за мин. 400 участници;
 • проведена 1 бр. Официална среща за мин. 20 участници;
 • създаден и популяризиран интернет сайт;
 • създадено и функциониращо мобилно приложение;
 • изграждане на медйина партньорска мрежа;
 • изготвени и разпространени 10 бр. медийни съобщения в печатни и електронни медии;
 • организирана и проведена 1 бр. пресконференция;
 • изготвен и разпространен видеоматериал;
 • изготвени и разпространени информационни брошури за проекта.

Предвидените цели и резултати следва да бъдат постигнати до началото на месец май 2022г.

Проект „Виртуален тур – непозната София“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021
Към началото