Събитие на тема социално предприемачество

На 23 ноември 2022г. в Launchee.space, зала „Супернова“ в гр.София се проведе събитие на тема социално предприемачество, организирано от CEED Bulgaria.

По време на първия панел Станислав Червенков и Теодора Сотирова представиха целите и постигнатите резултати по проект „Joint Venture – Business between socially excluded people and NGO“, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, където CEED Bulgaria е един от партньорите по проекта, както и предстоящите активности. Д-р Гавраил Гавраилов от ПУ „Паисий Хилендарски“ и Биляна Камбурова от Фондация „Каузи“ засегнаха теми, свързани с влиянието на социалното предприемачество върху маргинализирани групи и редица вдъхновяващи примери в подкрепа на социалните предприемачи.

По време на втория панел се дискутираха теми, насочени към перспективи за развитие на социалното предприемачество и зелената икономика в България. Участие във форума взеха Димитър Христов от Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС), Димитър Филипов от Клъстер София град на знанието (CSKC) и Вихра Андонова от Фондация „Европерспективи“.

Събитие на тема социално предприемачество
Към началото