Акселераторски програми

На 18 май 2020 г. бе пусната обява за първата от трите акселераторски програми. Каним българските иновативни стартъпи/скейлъпи да кандидатстват за включване в програмата. Срокът за подаване на заявления е до 17 юли 2020 г.
https://www.f6s.com/mediamotoreurope1/apply.

Акселераторски програми
Към началото