Проект „Инкубатор за въздействие за поддържане на устойчивост – i2 SustainIT”

На юли 2020 г. CEED България стартира изпълнението на проект „Инкубатор за въздействие за поддържане на устойчивост – i2 SustainIT”, финансиран от програма Еразъм + със споразумение номер 2019-1-UK01-KA204-061873. I2 SustainIT се изпълнява от шест партньори от четири държави от ЕС: EPN Consulting – Великобритания, Worldview Impact Foundation – Великобритания, KISMC – България, CEED България – България, IDEC – Гърция и Creative District – Белгия.

i2 SustainIT е проект, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз. Общата цел на проекта е да увеличи максимално разбирането и трансфера на знания за въздействие, въздействие върху инвестициите и устойчивост за справяне с предизвикателствата пред обществото и околната среда.

За повече информация можете да посетите уебсайта на проекта: https://www.i2sustainit.eu/

Проект „Инкубатор за въздействие за поддържане на устойчивост – i2 SustainIT”
Към началото