Enter the dragon: Conquering the Asian Markets

На 25 март от 10.30 – 12.00 ч. (българско време) се проведе уебинар, на който беше представен Хонконгския научно-технологичен парк (HKSTP) и възможностите за бъдещо сътрудничество с азиатската иновационна екосистема. HKSTP е перфектната стартова площадка за откриване и развиване на авангардни технологии и иновативен бизнес – от Smart Cities до роботизирани системи. На уебинара беше представен и опитът на две европейски компании, които вече си сътрудничат с HKSTP.

Събитието беше организирано от Инвест ХонгКонг (InvestHK) съвместно с Smart City Tech Partnership (обединение на 11 клъстера от Европа) и е първото от поредицата събития, на които европейските фирми се запознават с най-важните играчи на иновационната сцена в Азия. Целта е създаване на нови бизнес възможности, установяване на контакти за създаване на партньорства и засилване на съвместната дейност между европейските иновативни предприятия с бизнеса и институциите в Хонг Конг.

Enter the dragon: Conquering the Asian Markets
Към началото