Fight Climate Change

 

Проект „Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения“ (Fight Climate Change) стартира с първата среща на партньорите по проекта на 24 март 2021 г. Проектът се финансира по програмата на ЕС Еразъм + (2014-2020). Продължителността на проекта е 30 месеца. CEED България е един от 7-те партньори заедно с EPN Consulting – координатор (Обединеното кралство), Creative District (Белгия), IDEC (Гърция), Международната асоциация на научните паркове и областите на иновациите – IASP (Испания), Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (България), Фондация Worldview Impact (Обединено кралство).

Визията на проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата“ е да подкрепи наследника на Европейското сътрудничество в образованието и обучението (ET2020) за по-амбициозни критерии за образование на възрастни и за по-социално и устойчиво бъдеще, където образованието за възрастни може да играе централна роля в постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и борбата с изменението на климата.

Целта на проекта Fight Climate Change е да изготви набор от обучителни и образователни материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия.

Проектът цели:

  • Да обучи преподавателите в предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ЦУР на ООН.
  • Да повиши уменията на предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП за това как да използват процеса по управление на иновациите при разработването на своите стратегии за устойчивост и борба с климатичните промени.
  • Да насочи предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП да станат агенти на промяната за своите колеги / служители и да трансформират своята бизнес култура и ценности с поглед и отношение към околната среда.
  • Да предостави лесна за използване цифрова платформа на преподаватели, предприемачи, МСП и физически лица за измерване на техния въглероден отпечатък.

 

Повече информация за проекта: https://fightclimatechange.earth/

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Fight Climate Change
Към началото