Fight Climate Change

 

Проект „Kолективни иновации в борбата с климатичните изменения“ (Fight Climate Change) стартира с първата среща на партньорите по проекта на 24 март 2021 г. Проектът се финансира по програмата на ЕС Еразъм + (2014-2020). Продължителността на проекта е 30 месеца. CEED България е един от 7-те партньори заедно с EPN Consulting – координатор (Обединеното кралство), Creative District (Белгия), IDEC (Гърция), Международната асоциация на научните паркове и областите на иновациите – IASP (Испания), Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (България), Фондация Worldview Impact (Обединено кралство).

Визията на проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата“ е да подкрепи наследника на Европейското сътрудничество в образованието и обучението (ET2020) за по-амбициозни критерии за образование на възрастни и за по-социално и устойчиво бъдеще, където образованието за възрастни може да играе централна роля в постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и борбата с изменението на климата.

Целта на проекта Fight Climate Change е да изготви набор от обучителни и образователни материали за повишаване на осведомеността и допринасяне за борбата с изменението на климата чрез колективни иновации и усилия.

Проектът цели:

  • Да обучи преподавателите в предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ЦУР на ООН.
  • Да повиши уменията на предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП за това как да използват процеса по управление на иновациите при разработването на своите стратегии за устойчивост и борба с климатичните промени.
  • Да насочи предприемачите и собствениците / мениджърите на МСП да станат агенти на промяната за своите колеги / служители и да трансформират своята бизнес култура и ценности с поглед и отношение към околната среда.
  • Да предостави лесна за използване цифрова платформа на преподаватели, предприемачи, МСП и физически лица за измерване на техния въглероден отпечатък.

 

Повече информация за проекта: https://fightclimatechange.earth/

Fight Climate Change
Към началото