“Fight Climate Change – Racing to Net Zero”

Международната конференция „FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero“ се проведе в London School of Economics на 15 юни 2023 г. Събитието се фокусира върху темите за изменението на климата и устойчивостта и подкрепата в борбата срещу климатичните промени.

По време на събитието се обхванаха и теми, свързани с устойчивия транспорт и възобновяемата енергия, прилагането на ЕСГ политиките в компаниите за постигане целите на устойчиво развитие. Беше обърнато внимание на това какво въздействие очакват инвеститорите, за да подкрепят стартиращ бизнес и как може да се гарантира устойчивост на резултатите. Различни предприемачи споделиха своя опит и дадоха ценни препоръки за действия, оказващи положително влияние върху околната среда и обществото.

Всеки от представителите на партньорските организации по проекта имаше възможност да участва в панелна дискусия “The Fight Climate Change Journey & Impact”.

Сред участниците и присъстващите на конференцията имаше представители на различни стартъпи, акселератори и инкубатори, малки и средни предприятия, консултанти, ментори и студенти, всички от които се борят по пътя за постигане на нулеви емисии.

Повече информация за конференцията и за проекта може да намерите на: https://fightclimatechange.earth/

“Fight Climate Change – Racing to Net Zero”
Към началото