“Fight Climate Change – Racing to Net Zero”

Международната конференция „FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero“ се проведе в London School of Economics на 15 юни 2023 г. Събитието се фокусира върху темите за изменението на климата и устойчивостта и подкрепата в борбата срещу климатичните промени.

По време на събитието се обхванаха и теми, свързани с устойчивия транспорт и възобновяемата енергия, прилагането на ЕСГ политиките в компаниите за постигане целите на устойчиво развитие. Беше обърнато внимание на това какво въздействие очакват инвеститорите, за да подкрепят стартиращ бизнес и как може да се гарантира устойчивост на резултатите. Различни предприемачи споделиха своя опит и дадоха ценни препоръки за действия, оказващи положително влияние върху околната среда и обществото.

Всеки от представителите на партньорските организации по проекта имаше възможност да участва в панелна дискусия “The Fight Climate Change Journey & Impact”.

Сред участниците и присъстващите на конференцията имаше представители на различни стартъпи, акселератори и инкубатори, малки и средни предприятия, консултанти, ментори и студенти, всички от които се борят по пътя за постигане на нулеви емисии.

Повече информация за конференцията и за проекта може да намерите на: https://fightclimatechange.earth/

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“Fight Climate Change – Racing to Net Zero”
Към началото