Международна конференция “FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero”

Международната конференция „FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero“ ще се проведе в London School of Economics на 15 юни 2023 г.

Събитието ще събере играчи в екосистемата за устойчивост, подкрепящи борбата срещу изменението на климата. От предприемачи, създаващи положително въздействие върху околната среда и обществото, стартиращи фирми с устойчиви решения, акселератори и инкубатори, подкрепящи стартиращите фирми, асоциации и институции, помагащи по пътя към постигане на нулеви емисии, както и консултанти, ментори, обучители, студенти и др.

Конференцията също така ще покаже постиженията на проекта „Колективни иновации за борба с изменението на климата“ и ще се фокусира върху темите за изменението на климата и устойчивостта.

Запази своето място на Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/fight-climate-change-racing-to-net-zero-tickets-623180388317

 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Международна конференция “FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero”
Към началото