Доклад за глобалните екологични умения за 2023 г.

Статията е тематично свързана с изпълнението на проект GreenVETnet.

Доклад за глобалните екологични умения за 2023 г.
Към началото