Обучение в Рим по проект GreenVETnet

В съответствие с целите на новата програма Еразъм+, поставяща приоритет върху подкрепата на Европейския зелен пакт и отразяваща значението на уменията, знанията и нагласите относно промяната на околната среда и устойчивото развитие като фактори за зеления преход в Европейския съюз (ЕС) и извън него, проектът GreenVETnet има за цел да работи върху общата цел за развитие за по-нататъшно интегриране на аспектите на устойчивостта в ПОО чрез повишаване на компетенциите (на персонала, участващ в ПОО) за устойчиво развитие.

В периода 8-10 ноември 2022г. в Рим ще се проведе обучение, по време на което всеки от осемте партньора ще може да сподели възгледите си относно устойчивия туризъм и добрите практики за преподаване на устойчив туризъм в учебната програма на ПОО. В посочения период ще бъдат идентифицирани основните зелени умения в туристическия бизнес и образование и ще се придобият нови умения, знания и прозрения чрез сравняване на туристическите атракции или компании в Рим.

Обучение в Рим по проект GreenVETnet
Към началото