Устойчиво развитие и “зелени практики” в професионалното обучение

На 29 ноември 2023г. от 14:00 ч в зала “Супернова”, Launchee (ЦУМ) ще се проведе събитие по проект GreenVETnet, съфинансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. По време на събитието ще се обсъждат теми, свързани с устойчивото развитие, идентифицираните в рамките на проекта зелени умения, професии и добри практики в сферата на професионалното образование и обучение.

Присъединете се и вие към прехода за екологосъобразно и устойчиво социално и икономическо развитие!

Пълната програма може да видите по-долу:

Устойчиво развитие и “зелени практики” в професионалното обучение
Към началото