Образование и обучение за устойчив туризъм: Проблеми, възможности и предпазливи първи стъпки

Статията е тематично свързана с изпълнението на проект GreenVETnet.

Образование и обучение за устойчив туризъм: Проблеми, възможности и предпазливи първи стъпки
Към началото