Устойчива опция ли е образователният туризъм?

Статията е тематично свързана с изпълнението на проект GreenVETnet.

 

Устойчива опция ли е образователният туризъм?
Към началото