Възможности и предизвикателства пред МСП за “зелено” управление

Статията е тематично свързана с изпълнението на проект GreenVETnet.

 

Възможности и предизвикателства пред МСП за “зелено” управление
Към началото