GreenVETnet – Multiplier event

На 29 ноември 2023г. в Launchee се проведе събитие по проект GreenVETnet, съфинансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. По време на събитието се обсъдиха актуални и интересни теми, свързани с устойчивото развитие, демонстрраха се резултати, постигнати по време на изпълнението на проекта.

Дискутираха се въпроси, отнасящи се до значението на зелените умения и приложението им в сферата на професионалното образование и обучение. Основната тема, обект на дискусия, беше как образованието, обучението и уменията могат да развият и подпомогнат зеления преход.

GreenVETnet – Multiplier event
Към началото