Медийните и креативните индустрии в света на дигитализацията

На 30 ноември 2023г. от 14:00 ч в зала “Супернова”, Launchee (ЦУМ) ще се проведе събитие по проект XD Media Hub, съфинансиран по програма “Еразъм+” на Европейския съюз. По време на събитието ще се обсъждат теми, отнасящи се до медийните и креативните индустрии, ще се демонстрират полезни обучителни материали със свободен достъп в рамките на специално разработена по проекта платформа (https://moodle.xdmediahub.eu/), различни креативни инструменти за обучение (learning nuggets), създадени с помощта на иновативни дигитални инструменти с цел улесняване на практическото приложение на информацията, съдържаща се в компетентностния модел и “пътната карта” (roadmap)  като част от резултатите по проекта.

Пълната програма може да намерите по-долу:

Медийните и креативните индустрии в света на дигитализацията
Към началото