XD Media Hub

 

CEED България е координатор по проект XD Media Hub, който е съфинансиран от Европейската комисия по Програма “Еразъм +”. Проектът е насочен към повишаване на дигиталните компетенции на предприемачи, мениджъри и собственици на високо-технологични стартъпи. Проектът има за цел да предостави на тези предприемачи и на техните ментори, треньори и обучители подходящи инструменти за работа и обучение. Ще се реализира на база на резултатите, постигнати от Проект Media Motor Europe. Проектът стартира през януари 2022 и ще завърши през декември 2023.

Какви са целите на проекта?

Основната логика и причина за разработването на този проект е бързото развитие на модерните технологии и тяхното приложение и въздействие върху медийните и креативните индустрии, което непрекъснато расте в контекста на бизнес възможностите и предизвикателствата, които трябва да бъдат решавани от навлизащите в този сектор новосъздавани фирми. Крайната му цел е да допринесе за повишаване на дигиталните компетенции на предприемачите, като им се предостави готово за използване меню от инструменти, пътни карти, модули, материали, разработени с прилагане на дигитални технологии – под формата на дигитална инструментална кутия и като дигитален хъб.

Партньорите по проекта ще разработят тези инструменти и учебни програми и материали и с тяхна помощ ще могат да подкрепят на един по-ранен етап от бизнес развитието не само стартъпите от медийната и креативната индустрии, но и техните обучители.

Партньори в проекта са:

 • CEED – Bulgaria
 • Network Ireland f6s – Ireland
 • CSKC, Bulgaria
 • University DEUSTO – Spain
 • Fasttrack Action – Portugal
 • Socialenterprise4all – Spain
 • STICHTING INCUBATOR – Netherlands

Очакваните резултати

Партньорите ще организират дигитален хъб за сътрудничество, който ще служи като пространство за експериментиране и работа в мрежа, където предприемачи и ментори ще имат отворен достъп до кутия с инструменти.

Дигиталния хъб ще съдейства на високо-технологичните стартъпи от посочените индустрии за справяне с предизвикателствата по управление на иновациите и бизнес моделирането на ниво фирми в технологични области като разширена реалност, виртуална реалност, смесена реалност, социални медии, изкуствен интелект, машинно обучение, блокчейн, киберсигурност, бъдещ интернет на нещата, бъдещи мрежи (5G, широкообхватна мрежа с ниска мощност). Като международна мрежа хъбът ще се стреми да повишава осведомеността на стартиращите фирми, техните ментори и професионални обучители в Европа по горните теми чрез подходящи кампании към заинтересованите страни и към по-широката аудитория. Ще се фокусира върху това как се развиват тези индустрии под влиянието на новите технологии срещу такива предизвикателства, като борба с фалшивите новини, дезинформация, създаване на надежден изкуствен интелект (AI), постигане на прозрачност, по-добър достъп и включване, роля на социалните медии и др.

Какви са ползите за клъстера от този проект?

 • Ще бъде продължено натрупването на опит в областта на медиите и творческите индустрии.
 • Допълнително ще бъде подкрепено позиционирането на вече съществуващия Иновационен хъб за медийна и творчески индустрии;
 • Ще бъдат създавани нови полезни партньорства;
 • Новите инструменти ще могат да бъдат ползвани от стартъпите и клъстерните членове, включени в клъстерния акселератор;
 • Нови учебни програми за Центъра за компетентност за smart city професии.

 Какви са ползите за членовете на клъстера?

 • Включване в изпълнението на проекта с различни ангажименти;
 • Възможност за включване в обучения и семинари;
 • Участие в международни семинари и срещи с нови партньори.

Повече информация за проекта: https://xdmediahub.eu/

XD Media Hub
Към началото