Участие във Форум „Витрина на креативните индустрии в София“

CEED Bulgaria взе участие във Форум „Витрина на креативните индустрии в София“, който събра водещи представители на творческите индустрии на 30 юни 2023 г. в The Innovative Event Center, Сграден комплекс на БАН (Институт по роботика). По време на събитието CEED представи резултати по проект XD Media Hub, чиито дейности са свързани с темите, засегнати по време на форума, като запозна аудиторията и с разработената специализирана компетентностна рамка за медийните и креативните индустрии.

В допълнение, CEED имаше възможност да организира кратък workshop с дискусия с цел събиране на обратна връзка от представителите на креативните и медийни индустрии.

Форумът комбинира конферентна програма с изложение на представители на креативните индустрии. Чрез представянето на XD Media Hub бяха дадени допълнителни полезни насоки, разяснения и препоръки за фирми и предприемачи, които не успяха да се включат в дискусията, но се развиват в областта на медийните и креативните индустрии.

Участие във Форум „Витрина на креативните индустрии в София“
Към началото